Otwarcie wystawy Cichość Serca 25.03.2022 Galeria Górna w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Kuratorka: Stanisława Zacharko-Łagowska.

26.03.2022 godz. 15:30 w Kubek Ciepłej Kultury Fotoperyferie – Spotkania autorskie: Katarzyna Kalua Kryńska, Krzysztof Ślachciak