LIMFA Kasia Kalua Krynska – curator’s tour and meeting with the artist is a wonderful evening with extraordinary, warm and sensitive people. It is a pleasure and honor to exchange thoughts and share impressions with you. I thank the curator of the exhibition Prof. Krzysztof Trusz for our cooperation, friendship and beautiful words.
Mirka Gmaj thank you for beautiful backstage, which perfectly captures the mood and atmosphere of the evening.

“In pursuit of balance between the opposing forces, through deconstruction and redefinition of the system of values, I see an opportunity for a world, which offers diversity and choice, rather than uniformity and necessity.”

The exhibition until April 6
open from Wednesday to Saturday 3 – 7 pm
Gallery Obok ZPAF
Plac Zamkowy 8, Warszawa
LIMFA Kasia Kalua Kryńska – oprowadzanie kuratorskie i spotkanie z artystką to wspaniały wieczór w gronie niezwykłych, ciepłych i wrażliwych ludzi. To przyjemność i zaszczyt wymieniać z Wami myśli i dzielić wrażenia. Dziękuje kuratorowi wystawy prof. Krzysztof Trusz za nasza współpracę, przyjaźń i przepiękne słowa.
Mirka Gmaj dziękuję za piękny backstage, który idealnie oddaje klimat i atmosferę wieczoru.

“W dążeniu do balansu przeciwstawnych sił, przez dekonstrukcję i przedefiniowanie systemu wartości, dopatruję się szansy na świat, w którym panuje różnorodność i możliwość, a nie jednolitość i konieczność.”

Wystawa do 6 kwietnia
czynna od środy do soboty 15:00 – 19:00
Galeria Obok ZPAF
Plac Zamkowy 8, Warszawa