Zapraszamy na wystawę Jazz Free Photo 2018, która jest podsumowaniem pleneru w Chodzieży na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku podczas 48. Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych „Cho-Jazz 2018”.
GWIAZDY JAZZ FREE PHOTO 2019 min
Autorzy: Wojciech Beszterda, Zofia Kawalec-Łuszczewska, Ekaterina Konsulowa, Katarzyna Kalua Kryńska, Zdzisław Mackiewicz, Jowita Bogna Mormul, Joanna Nowicka, Paweł Opaliński, Jolanta Rycerska, Kacper Spek, Piotr Spek, Magdalena Wdowicz-Wierzbowska, Karina Wojciechowska, Andrzej Zygmuntowicz

Organizacja pleneru: Okręg Wielkopolski ZPAF
Organizacja wystawy: Okręgi Warszawski i Wielkopolski ZPAF
Opieka kuratorska pleneru i wystawy: Piotr Spek i Andrzej Zygmuntowicz

Wernisaż 30.07.2019
Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży, Staszica 17a, 64-800 Chodziez