9 FotoArtFestival 2021 !!
Fantastic time! Exhibitions, meetings and long talks. As a part of the festival, we invite you to the first group exhibition Polish Women Photographers, where I present a fragment of Blue Moon Garden project. During the festival, you will be able to buy my album with the same title.

Historical Museum in Bielsko-Biała, Stara Fabryka
exhibition until October 24, 2021
***
9 FotoArtFestival 2021 !!

Fantastyczny czas! Wystawy, spotkania i długie rozmowy. W ramach festiwalu zapraszamy na pierwszą grupową wystawę Polish Women Photographers, na której prezentuję fragment projektu Blue Moon Garden. Podczas festiwalu będzie można zakupić mój album o tym samym tytule.
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Stara Fabryka
wystawa do 24.10.2021