On the last day of December, Engram Gallery, in Katowice Miasto Ogrodów, will host the opening of an exhibition entitled AFTER MIDNIGHT, where 21 artists will present their negatives. They will be displayed in illuminated boxes, in the black space of the gallery.

The premise of the exhibition is to show the first stage of the photographic record, which “for the world” is usually already presented in a processed, subsequent form. Here the “original form” is the subject. Symbolically, we intend to invite the viewer into our studio, as if it were home, at a time that is meant only for us, in a private space, at night.

***

Ostatniego dnia grudnia w Galerii Engram, w Katowicach Mieście Ogrodów, odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej PO PÓŁNOCY, na której 21. twórców zaprezentuje swoje negatywy. Zostaną one wyeksponowane w podświetlonych pudełkach, w czarnej przestrzeni galerii.

Założeniem wystawy jest pokazanie pierwszego etapu zapisu fotograficznego, który „dla świata” zwykle prezentowany jest już w przetworzonej, następnej formie. Tu „pierwotna forma” jest tematem. Symbolicznie zamierzamy zaprosić widza do naszej pracowni, jak do domu, w czasie który jest przeznaczony tylko dla nas, w prywatnej przestrzeni, w nocy.


Autorzy wystawy:

Anna Andrzejewska
Wojciech Beszterda
Jakub Byrczek
Beata Brząkalik-Gburek
Joanna Chudy
Jakub Dziewit
Iwona Germanek
Kasia Kalua Kryńska
Ryszard Karczmarski
Radek Kobierski
Antoni Kreis
Ireneusz Misiak
Jowita Mormul
Joanna Nowicka
Maciej Plewiński
Zbigniew Podsiadło
Konrad Pollesch
Artur Rychlicki
Danuta Węgiel
Andrzej Zygmuntowicz
Katarzyna Łata – kurator wystawy

Wystawa będzie miała swój wernisaż 31.12.2022 o godzinie 20:00 oraz finisaż 17.02.2023, godz. 18:00. Będzie można ją oglądać do 19.02.2023. Wystawa jest dedykowana jubileuszowi 75-lecia ZPAF i jest objęta patronatem Rady Artystycznej ZPAF.