My cyanotype LIMPHA series among the winners 20th Julia Margaret Cameron Awards 🏆
I invite you to the opening of the exhibition at FotoNostrum on April 4th, 7 pm, C/ de la Diputació, 48, L’Eixample, 08015 Barcelona, Spain
„In pursuit of balance between the opposing forces, through deconstruction and redefinition of the system of values, I see an opportunity for a world, which offers diversity and choice, rather than uniformity and necessity.”
***

Moja seria cyjanotypii LIMFA wśród laureatów 20 edycji Julia Margaret Cameron Awards!! 💙
Zapraszam na otwarcie wystawy w Śródziemnomorskim Domu Fotografii FotoNostrum 4 kwietnia 2024 o godzinie 19:00, C/ de la Diputació, 48, L’Eixample, 08015 Barcelona, Hiszpania
“W dążeniu do balansu przeciwstawnych sił, przez dekonstrukcję i przedefiniowanie systemu wartości, dopatruję się szansy na świat, w którym panuje różnorodność i możliwość, a nie jednolitość i konieczność.”