For the third time, Click e.V. Berlin organizes the analogueNOW! PhotoWeekend for contemporary analog photography and imaging techniques. From August 27 to 29, on the grounds of B.L.O.. Ateliers in Berlin-Lichtenberg, exhibitions, workshops, portfolio reviews and presentations will take place.
You will find my cyanotype artworks on group exhibition CONTACT.
The theme of the group exhibition is CONTACT. Whether as a technical, physical or social term, the term contact has taken on a new emphasis in the last 12 months. For analogue photographers, contact is already a central concept: whether on film, wet plate or paper, the contact of light with a light-sensitive emulsion is the moment of artistic creation. The European and international artists will show their interpretations of CONTACT, revealing a multi-layered insight into the theme. This insight is captured as a diverse exhibition and offers itself to visitors as a discourse. The exhibited works show an exciting overview of the different techniques and styles of contemporary analogue photography.
***
Po raz trzeci Click e.V. Berlin organizuje analogueNOW! PhotoWeekend dla współczesnej fotografii analogowej i technik obrazowania. Od 27 do 29 sierpnia na terenie B.L.O. Ateliers w Berlinie-Lichtenbergu odbędą się wystawy, warsztaty, przeglądy portfolio i prezentacje.
Tematem wystawy zbiorowej jest KONTAKT. Niezależnie od tego, czy chodzi o termin techniczny, fizyczny czy społeczny, termin kontakt zyskał nowe znaczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dla fotografów analogowych kontakt jest już bazową koncepcją: czy to na kliszy, mokrej płycie czy papierze, kontakt światła z emulsją światłoczułą jest momentem artystycznej kreacji. Artyści europejscy i zagraniczni zaprezentują swoje interpretacje CONTACT, ujawniając wielowarstwowy wgląd w temat. Ten pogląd jest uchwycony jako zróżnicowana wystawa i przedstawia się zwiedzającym jako dyskurs. Prezentowane prace przedstawiają ekscytujący przegląd różnych technik i stylów współczesnej fotografii analogowej.