At the invitation of Lilianna Wolnik, I had the pleasure of being interviewed about my cyanotype – mgFoto 3/2021 (12), I invite you to read it.

In the issue you will also find American photographer Joe McNally, an article on Wojciech Migacz, photographs of the old Polish countryside, a reworked article by Jan Bulhak on focus, and an essay by Andrzej Najder entitled Lamenty.

Na zaproszenie Lilianny Wolnik miałam przyjemność udzielić wywiadu o mojej cyjanotypii –
mgFoto 3/2021 (12), zapraszam do lektury.

W numerze znajdziecie ponadto amerykański fotograf Joe McNally, artykuł o Wojciechu Migaczu, fotografie dawnej wsi polskiej, opracowany na nowo artykuł Jana Bułhaka o ostrości oraz esej Andrzeja Najdera pt. Lamenty.