A few words about my photography, and so closer to almost 2 hours 🙂
Andrzej Grudzień thank you for inviting me to the conversation.

At Fotoforma Live you will listen to Kasia Krynska’s story about her fascination with analog photography, noble techniques such as collodion and cyanotype. About artistic development, building photographic projects and creative thinking based on analog photography. Although in the age of technically perfect digital photography, the photographer’s work on silver light-sensitive materials seems archaic. However, looking from the point of view of an artist photographer creating a non-literal image to act on the viewer’s imagination, techniques from the 19th century become an ideal working tool. Recipients of art appreciate in art photography handmade work. This makes it special, unique, more noble and more valuable. Does analog photography have a “future”? Is it worth studying it? Where to explore the secrets of noble techniques? And are they difficult? Where can you present your works and what competitions to send works to?

***

Kilka słów o mojej fotografii, a tak bliżej prawie 2 godziny 🙂
Andrzej Grudzień dziękuję za zaproszenie do rozmowy.

Na Fotoforma Live posłuchacie opowieści Kasi Kryńskiej o fascynacji fotografią analogową, technikami szlachetnymi takimi jak kolodion czy cyjanotypia. O rozwoju artystycznym, budowaniu projektów fotograficznych i myśleniu twórczym opartym na fotografii analogowej. Chociaż w czasach doskonałej technicznie fotografii cyfrowej praca fotografa na srebrowych materiałach światłoczułych wydaje się archaizmem. Jednak patrząc z punktu widzenia fotografa artysty kreującego obraz niedosłowny, który ma działać na wyobraźnię widza techniki z XIX w stają się idealnym narzędziem pracy. Odbiorcy sztuki doceniają w fotografii artystycznej ręcznie wykonaną pracę. To czyni ją wyjątkową, niepowtarzalną, bardziej szlachetną i wartościowszą. Czy fotografia analogowa ma “przyszłość”? Czy warto jej się uczyć? Gdzie zgłębiać tajniki technik szlachetnych? I czy one są trudne? Gdzie można zaprezentować swoje prace i na jakie konkursy wysyłać prace?