On 21.03, the first day of spring, I had the pleasure of visiting the recording studio and being interviewed on the program “Depth of Field” about my latest exhibition LIMPHA.
Thank you Iga Niewiadomska for the invitation, your soothing voice and interesting conversation. This is a nice new experience for me.
I have taken a liking to 19th century techniques because of the springboard they provide,” photographer Katarzyna Kalua Krynska told Polish Radio 24. – These works are unique, they are created by hand and each one carries an element of my focus and the attention I give it.
***
21.03 w pierwszy dzień wiosny miałam przyjemność odwiedzić studio nagrań i udzielić wywiadu w audycji „Głębia Ostrości” o mojej najnowszej wystawie LIMFA.
Dziękuję Iga Niewiadomska za zaproszenie, twój kojący głos i ciekawą rozmowę. To dla mnie nowe miłe doświadczenie.

Upodobałam sobie techniki XIX-wieczne ze względu na odskocznię, jaką dają – powiedziała w Polskim Radiu 24 fotografik Katarzyna Kalua Kryńska. – Te prace są unikatowe, powstają ręcznie i każda niesie pierwiastek mojego skupienia i uwagi, którą jej poświęcam.