We invite all fans of alternative photography to celebrate on March 25, 2022 at 6pm! Six exhibitions will be held as part of the 1st FOTOPERYFERIE Photo Festival. A review of photography in old and alternative techniques will be held at BWA in the Lower Gallery and the Small Gallery. This year’s edition gathered 68 participants from all over Poland. On that day you are also invited to the opening of my exhibition Silence of the Heart at BWA in the Upper Gallery. The festival is organized by the Kielce Landscape School Foundation and the Art Exhibition Office in Kielce. Curator of the Festival: Stanisława Zacharko-Łagowska. During the festival you can buy my cyanotype album BLUE MOON GARDEN.
***
Zapraszamy wszystkich fanów fotografii alternatywnej na świętowanie 25 marca 2022 o godzinie 18:00! W ramach I Festiwalu Fotograficznego FOTOPERYFERIE odbędzie się sześć wystaw. Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych odbędzie się w BWA w Galerii Dolnej i Galerii Małej. Tegoroczna edycja zgromadziła 68 uczestników z całej Polski. Tego dnia zapraszam również na otwarcie mojej wystawy Cichość Serca w BWA w Galerii Górnej. Festiwal jest organizowany przez Fundację im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. Kuratorka Festiwalu: Stanisława Zacharko-Łagowska. Podczas festiwalu będzie można zakupić mój album cyjanotypii BLUE MOON GARDEN.Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce