New Year, new opportunities 🙂
I am pleased to present to you my  b&w photography on the cover book L’Homme aux chats Michèle Ouimet. My Black Jack looks great thanks to the graphic design Annie Lachapelle. “Boréal Noir” is a brand new collection from Éditions du Boréal, entirely devoted to thrillers.
***
Nowy rok, nowe możliwości 🙂
Mam przyjemność zaprezentować Wam moją fotografię b&w na okładce książki L’Homme aux chats Michèle Ouimet. Mój Black Jack prezentuje się świetnie dzięki projektowi graficznemu Annie Lachapelle. “Boréal Noir” to zupełnie nowa kolekcja od Éditions du Boréal, w całości poświęcona thrillerom.