FotoArtFestival won 1st place in Fotopolis’ poll for the photographic event of the year 2023!
It is a great joy and honor to be a part of it! My works from the Limpha series were among the presented works of the best 50 Polish Photographers!

***

FotoArtFestival zdobył I miejsce w plebiscycie Fotopolis na fotograficzne wydarzenie roku 2023!
To wielka radość i honor być jego częścią! Moje prace z serii Limfa znalazły się wśród prezentowanych prac najlepszych 50ciu Polskich Fotografów!